Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

মুক্তিযোদ্ধা ভাতা

                                                      মুক্তিযোদ্ধার নামেরতালিকা

                                              নবীগঞ্জ উপজেলা, জেলা- হবিগঞ্জ

 

ক্রঃ নং      নাম           পিতার নাম          গেজেট/বার্তা নং             গ্রাম          ইউনিয়নের নাম

 

১.সুনিল চন্দ্র দাশ    মৃত নলিনী কুমার দাশ       ১৪০৯                 হরিনগর             ২নং ইউ/পি

 

২.অনঙ্গ কুমার দাশ   মৃত অন্নদা চরণ দাশ         ১৪১৪                  হরিনগর          ২নং ইউ/পি

 

৩.প্রবীন্দ্র কুমার দাশ   মৃত হরমোহন দাশ          ১৪১৫                  হরিনগর           ২নং ইউ/পি

 

৪.নিরঞ্জন দাশ         মৃত মহেন্দ্র চন্দ্র দাশ          ১৪২৪                   হরিনগর           ২নং ইউ/পি

 

৫.নিবারন চন্দ্র দাশ রায়- মৃত নরেন্দ্র চন্দ্র দাশ রায়   ১৪৯৩               হরিনগর           ২নং ইউ/পি

 

৬.আঃ রফিক        মৃত আঃ রহমান                   ১৪৯৬               কামড়াখাইর        ২নং ইউ/পি

 

৭.অবনীকান্ত দাশ     মৃত হৃদয় চান দাশ             ১৪৯৭               বড় ভাকৈর          ২নং ইউ/পি

 

৮.রথীন্দ্র কুমার দাশ    মৃত রোহিনী দাশ             ১৪৯৮               বড় ভাকৈর            ২নং ইউ/পি

 

৯.গোপেন্দ্র কুমার দাশ       মৃত গগন চন্দ্র দাশ    ১৬৪৩        বড় ভাকৈর       ২নং ইউ/পি

 

১০.মোঃ আফছর উল্লা      মৃত দাবাজ উল্লা        ১৬৪৪         কামড়াখাইর    ২নং ইউ/পি